Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012


 

Στα πλαίσια μιας συνολικής προσπάθειας που θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς και φυσικά τους μαθητές των Σχολείων του Δήμου Νέστου, ζητείται κάθε δυνατή βοήθεια-ενίσχυση-πληροφόρηση και υλικό (αρχειακό) προκειμένου να αποτυπωθεί η ιστορία της περιοχής στα εξής επίπεδα:
Α)Η ιστορία του Σχολείου
Β)Η ιστορία της Συνοικίας 
Είναι ένα  μικρό δείγμα από ένα πλήθος φωτογραφιών και βίντεο, αλλά περισσότερο αποτελεί δείγμα συναισθημάτων και εντυπώσεων για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς ,που είχαν την τύχη και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι.