Σάββατο 6 Απριλίου 2013


Έγινε και φέτος το ταξίδι. Καλός ο καιρός ,σπουδαίο το κέφι και οι συνοδοιπόροι . Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και το φωτογραφικό μας αρχείο και παρουσιάζουμε ένα  πολύ μικρό δείγμα από αυτό . Από αυτό που μένει σε μας τους εκπαιδευτικούς- συνοδούς είναι εκείνη η μικρή συχνή παράκληση: "Κύριε ας μείνουμε μια μέρα ακόμη". Δυστυχώς όλα έχουν ένα τέλος. Επόμενο ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη με την Ε΄τάξη στις 21-4-2013.