Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Προσπαθώντας το σχολείο να ανακτήσει την επαφή του με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει να αποτυπώσουμε την κατάσταση που ισχύει αυτήν τη στιγμή και επηρεάζει τη διαδικασία επικοινωνίας. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, αφού δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να ταυτοποιεί τους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε θα μας βοηθήσουν να επανεξετάσουμε τα μέσα και τις διαδικασίες που αξιοποιούμε για την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.https://docs.google.com/forms/d/1vXdQR17SJIVAsrxp38KdYcRObpcUiQMsJOMcmveS0_o/viewform?edit_requested=true

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

(Εγκύκλιος Φ.6/154012/9-2-23)

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

Από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

α) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,

 β) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,

 γ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (δίδεται από το σχολείο) και

 δ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε)Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από το σχολείο )

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Για το ολοήμερο διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις και στην περίπτωση του κανονικού ολοήμερου η ενδιάμεση ώρα αποχώρησης είναι στις 15:00 (με αποχώρηση στις 16:00) ενώ στην περίπτωση διευρυμένου ωραρίου η ενδιάμεση ώρα αποχώρησης είναι στις 15:50 (αποχώρηση στις 17:30)

Τα όρια της σχολικής μας περιοχής αναρτώνται στη σελίδα : το σχολείο μας.