Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Το Σχολείο μας δέχθηκε στις 25-2-2016 την επίσκεψη των υπεύθυνων της μη Κερδοσκοπικής εταιρίας "ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ" οι οποίοι μας μίλησαν για το τηγανόλαδο και την προσπάθεια ανακύκλωσής του. Η εντύπωση που προκάλεσε σε όλους μας το γεγονός ότι το "αθώο" λάδι του τηγανιού ,μολύνει μέχρι 1000000(ένα εκατομμύριο) λίτρα θαλασσινού νερού ήταν καταλυτική. Συμφωνήσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της ανακύκλωσής του . Για το σκοπό αυτό το σχολείο διαθέτει  από το Μάρτιο ένα κάδο για τη συλλογή του τηγανόλαδου. Απλώς οι μητέρες-νοικοκυρές θα πρέπει να το συλλέγουν σε πλαστικά μπουκάλια (νερού) του μισού λίτρου και να το φέρνουν στο σχολείο. Ελπίζουμε στην ανταπόκριση όλων και σε εμφανή αποτελέσματα.