Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Τα μαθήματα ρομποτικής στο σχολείο μας  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου με τρία τμήματα
1. Α-Β τάξη στις 10:15-11:15
2. Γ- Δ τάξη στις  11:30 - 12:30
3. Ε-ΣΤ τάξη στις 12:30-13:30