Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

4 Μαΐου 2015 στο εργαστήριο του Δρόσου η τρίτη (Γ΄) τάξη πειραματίστηκε σχεδίασε και παρασκεύασε αρτοποιήματα με την καθοδήγηση των υπευθύνων. Στο τέλος τα δοκίμασαν  και τα έφαγαν όλα !!!!