ΟΔΗΓΙΕΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ- ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2023-24 (ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ) https://drive.google.com/file/d/1L2D7vbHuGggDGV1CaiTgViAS4cgiUcaB/view?usp=sharing

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή αφού του σκιάσετε επιλέξτε : μετάβαση σε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΩΡΑΡΙΟ
Τηρείτε το ωράριο. Το κουδούνι χτυπάει στις 8:15 και τα παιδιά σχολάνε  όλα στις  13:15 .
            Κανένας δάσκαλος δεν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου πριν τις  8:00. Μόνο ο εφημερεύων (ή ο Δ/ντής του Σχολείου) υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου από τις 7: 55. Άρα δεν μπορεί να μένουν παιδιά στο χώρο του Σχολείου χωρίς την παρουσία δασκάλου.
Λόγω της ταυτόχρονης αποχώρησης των μαθητών του δημοτικού μαζί με αυτών των νηπίων δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνεται συγκέντρωση γονέων πριν από την καθορισμένη ώρα. Φροντίστε  οι μαθητές να έρχονται εγκαίρως γιατί στις περιπτώσεις που υπάρχει συστηματική καθυστέρηση , να είστε σίγουροι πως κλονίζεται η αξιοπιστία του μαθητή αλλά και της οικογένειας από τους ίδιους τους συμμαθητές του.Το λεωφορείο θα ξεκινά καθημερινά από το Διαλεκτό στις 7:30 και θα μαζεύει τα παιδιά από Διαλεκτό  και Νέο Ξεριά . Ώρα Άφιξης στο σχολείο 07:50-  8:05
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Καμιά αποχώρηση μαθητού πριν το ωράριο δεν επιτρέπεται εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο είναι ενήμερος ο δάσκαλος και ο διευθυντής και έχει συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση. Οι πόρτες θα κλείνουν από τις 8:35 μέχρι 13:00. Μετά τις 08:35 κανένας μαθητής δε θα  γίνεται δεκτός .Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου σε κανένα εκτός και αν είναι η ορισμένη ώρα επίσκεψης από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή έχει προηγηθεί τηλεφώνημα για έκτακτους λόγους. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση στο κουδούνι από το Δημοτικό γιατί όλοι οι δάσκαλοι βρίσκονται σε τάξεις χτυπήστε το κουδούνι του Νηπιαγωγείου. Δεν επιτρέπονται γονείς στο χώρο του σχολείου εκτός και αν προηγηθεί επικοινωνία και για σοβαρούς λόγους.   Προσέξτε τώρα που σχολάνε ταυτόχρονα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο να μην δημιουργείται συνωστισμός από αυτοκίνητα. Αφήστε χώρο στο λεωφορείο να παραλάβει τα παιδιά από την πόρτα του σχολείου (ιδιαίτερα όταν βρέχει) Δεν υπάρχει λόγος να έρχεστε μπροστά ακριβώς από την πόρτα για να αφήσετε –παραλάβετε το παιδί σας. Παρακαλούμε όλος ο χώρος στάθμευσης να λειτουργήσει σαν μονόδρομος με είσοδο από την οδό Ποντιάδος και έξοδο από τη Βόρεια προέκταση (Πτολεμαίων). Και μία πρόταση : Ο δάσκαλος υπηρεσίας θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου και μετά τις 13:15. Παραλάβετε τα παιδιά μετά τις 13:20 ώστε να έχει φύγει ήδη το λεωφορείο και το νηπιαγωγείο
Και φυσικά πάντα υπάρχει χώρος για συνεννόηση μεταξύ σας. Το λεωφορείο θα μαζεύει όλους  τους μαθητές στις 13:15
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ- ΓΙΟΡΤΕΣ
Μην εμπιστεύεστε στα παιδιά σας προσωπικά  αντικείμενα όπως κινητά (ιδιαίτερα) κλειδιά χρήματα. Αν υπάρχει ανάγκη  να το κάνετε αυτά να παραδίδονται  στο δάσκαλο της τάξης προς φύλαξη. Αν χαθούν κανένας συνάδελφος δεν έχει εξουσιοδότηση ή το δικαίωμα να κάνει σωματική έρευνα. Η κατοχή από μέρους των παιδιών αντικειμένων που παραπέμπουν σε χαρτοπαίγνια  δεν είναι αποδεκτή. Επίσης η χρήση κινητών ή ηλεκτρονικών συσκευών με συστήματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου έχει απαγορευτεί . Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και μετά οδηγίες από τη διεύθυνση κεράσματα γενεθλίων και εορτών θα δίνονται συσκευασμένα κατά την ώρα της αποχώρησης από το σχολείο και ιδανικά θα πρέπει να καταναλώνονται στο σπίτι εν γνώσει των γονέων των άλλων παιδιών. Εντός τάξης  δεν μοιράζουμε επιλεκτικά προσκλήσεις για γενέθλια. Ή όλοι ή κανένας . Κάντε τις επιλογές σας εκτός τάξης.
ΠΕΡΙΤΤΑ ΒΑΡΗ
Φροντίστε το πρωί να σιγουρευτείτε ότι ο μαθητής έχει ότι χρειάζεται για το σχολείο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα αποφεύγετε δε να φορτώνετε ειδικά τους μαθητές Α και Β τάξης με περιττό βάρος. Κάποια από τα βιβλία τους όπως της Μελέτης ή της μουσικής , το Ανθολόγιο ή το λεξικό μπορούν να μένουν στο σχολείο.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Μην κρύψετε  από το δάσκαλο προβλήματα του παιδιού μαθησιακά ,οικογενειακά, υγείας , ψυχολογικά , ιδιαίτερα αν ο μαθητής παρακολουθείται από γιατρό ή πρόκειται για διαγνωσμένη κατάσταση. Είμαστε οι δύο πυλώνες της εκπαίδευσης γονείς και εκπαιδευτικοί και η συνεργασία μεταξύ μας (πάντα με εχεμύθεια) είναι μόνο προς το συμφέρον των παιδιών.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να μας βοηθήσετε να εκμεταλλευτούμε ότι δυνατότητες μας δίνει η πολιτεία είτε λέγεται αυτή παράλληλη στήριξη ,τμήμα ένταξης κ.λ.π. Συνεργαστείτε με τον εκπαιδευτικό της τάξης και ανταποκριθείτε στις  κλήσεις του.  Ο κάθε εκπαιδευτικός πέρα από την ώρα/εβδομάδα που καθορίζει για επικοινωνία με τους γονείς δικαιούται(και υποχρεούται) να πραγματοποιήσει μέχρι 3 τριμηνιαίες συγκεντρώσεις ενημέρωσης καθώς και έκτακτες αν απαιτείται. Κυρίως οι γονείς με παιδιά «ιδιαίτερα» , θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα γιατί πολλές φορές γινόμαστε οι πυροσβέστες προκειμένου να μην δημιουργηθεί άμεση αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς. Με τα νέα δεδομένα η επικοινωνία θα είναι μόνο τηλεφωνική ή με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη (Γονέας -Εκπαιδευτικός)
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
            Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές που ζητείται από το σχολείο απάντηση θετική ή αρνητική μέσω φυλλαδίων ή εντύπων προκειμένου να ξέρουμε σαν σχολείο αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάτι  ή όχι η απάντησή σας θα έρθει αντί ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, σε 1 και 2 μήνες, μετά από υπενθυμίσεις ,τηλέφωνα  και παρατηρήσεις . Αυτό δε βοηθάει στο να προγραμματίσουμε οτιδήποτε και αποτελεί πρόσθετο κόπο και χαμένες ώρες για ένα εκπαιδευτικό που θα χρειαστεί να ξανακάνει μια διαδικασία από την αρχή. Προσέξτε επίσης τα έντυπα που είναι υποχρεωτικά όπως το ΑΔΥΜ ή τα δικαιολογητικά εγγραφής.. Επίσης δηλώσεις για συμμετοχή σε διδακτικές επισκέψεις πρέπει να συγκεντρώνονται μέρες πριν και όχι την ημέρα που θα γίνει η επίσκεψη
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Αν κατά τη διάρκεια της φοίτησης αρρωστήσει κάποιος μαθητής φροντίστε να διαφυλάξετε τον ίδιο αλλά και όλο το υπόλοιπο σχολείο κρατώντας τον τουλάχιστο μια μέρα ακόμα στο σπίτι μέχρι την πλήρη ανάρρωση. Δεν επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό να δίνει φάρμακα σε κανένα μαθητή και αυτό είναι μια υποχρέωση του γονέα και μόνο. Με την κατάσταση covid-19  παιδί με πυρετό ή συμβατά συμπτώματα παραλαμβάνεται από τον γονέα και ακολουθείται η διαδικασία που έχει αναλυθεί στις ενημερώσεις γονέων.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Προσέξτε το θέμα των απουσιών γιατί εκτός από το θέμα της υγείας έχει παρατηρηθεί αμέλεια από συγκεκριμένες οικογένειες.  
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ
            Μεταξύ μαθητών γίνονται καθημερινά. Όλες όπως μπορούμε να τις αξιολογήσουμε με βάση την εμπειρία μας είναι πάνω στο παιχνίδι. Παιδιά είναι και εκεί που μαλώνουν εκεί και μονιάζουν. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και ανάμεσα στους γονείς. Προσέξτε οι γονείς μην γιγαντώνετε αναίτια τα παροδικά προβλήματα μεταξύ των παιδιών και μην παίρνετε μέρος σε αυτά. Υποκαθιστάτε το ρόλο των δασκάλων και κερδίζετε ένα παιδί με θράσος που θα το έχει για πάντα. Κανένα δεν φταίει 100% και κανένα δεν είναι αθώο 100%. Πολλές φορές  τα ίδια τα παιδιά χρησιμοποιούν τους μεγαλύτερους για να γιγαντώσουν το πρόβλημα και να επιτύχουν μια "τιμωρία" του "αντιπάλου". Μην έχετε την εντύπωση πως παράπονα ή καταγγελίες των μαθητών μεταξύ τους μένουν στα αζήτητα. Πάντα σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο γίνεται διερεύνηση και δίνονται οι απαραίτητες συστάσεις χωρίς να προσβάλλεται κανείς. Νουθετούμε και δεν τιμωρούμε , που άλλωστε δεν επιτρέπεται.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για την καλύτερη επικοινωνία παραδώστε στους εκπαιδευτικούς τηλέφωνα(σταθερά και κινητά) δικά σας αλλά και  συγγενών που έχουν άμεση ευθύνη. Ενημερώστε άμεσα το σχολείο για αλλαγές στα νούμερα τηλεφώνου σας.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΜΑΘΗΤΩΝ
Πρέπει να γνωρίζουμε ιδιαίτερα για τους μικρούς μαθητές ποιος παραλαμβάνει το παιδί μετά τη λήξη του μαθήματος και με ποιο τρόπο φεύγει από το σχολείο στο σπίτι.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Είναι απαραίτητο στα πλαίσια της συνεργασίας Δ/νσης – γονέων να μπορούν κάποιοι γονείς να ανταποκριθούν σε έκτακτο γεγονός. Δεν είμαστε επαγγελματίες τεχνικοί αν και πολλές φορές χρειάζεται να γίνουμε. Αν η ανταπόκριση του Δήμου ή των επαγγελματιών δεν είναι άμεση η βοήθεια των γονέων είναι απαραίτητη. Ενημερώστε το Σύλλογο γονέων με την ειδικότητα της εργασίας σας όσοι γονείς μπορούν και θέλουν να προσφέρουν βοήθεια όταν τους ζητηθεί 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
Ένα ζήτημα που ολοένα και γιγαντώνει είναι και αυτό της ενδοσχολικής βίας. Λεκτική ,ψυχολογική και σωματική δείχνει να επηρεάζει όλους μας και να διαταρράσσει το κλίμα  της τάξης. Ζητάμε την απόλυτη συνεργασία σας στο θέμα αυτό γιατί και εσείς το ξέρετε ότι οι δυνατότητες παρέμβασης του δασκάλου σε ότι χαρακτηρίζει αυτό που λέμε τιμωρία είναι άνευ αξίας. Υπάρχει βέβαια  η δυνατότητα να ενημερώνουμε το εθνικό παρατηρητήριο  για την πρόληψη της  σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μην συγχέετε τις περιστασιακές διενέξεις μεταξύ των μαθητών με την συστηματική ενόχληση που παραπέμπει στην ενδοσχολική βία
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Πιστεύουμε στην παιδαγωγική αξία της ανάθεσης εργασίας όταν αυτή προάγει την υπευθυνότητα του μαθητή . Μην δυσανασχετείτε οι  γονείς όταν αναθέτουμε έργο καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου που λερώνουν οι ίδιοι οι μαθητές πολλές φορές προκλητικά .
Για τον ίδιο λόγο της οργάνωσης της υπευθυνότητας των μαθητών ,  θα λειτουργήσει σχολικό κυλικείο.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Δεν θα λειτουργήσει  λόγω έλλειψης αιτήσεων. 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μαθητής/τρια που δεν έχει καταθέσει δελτίο υγείας ΑΔΥΜ θα μένει εκτός από το μάθημα της γυμναστικής. Η συμμετοχή στην παρέλαση (αν δεν αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό ) είναι υποχρεωτική. Στις εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα είναι πολλές φορές απαραίτητη η βοήθεια των γονέων όσον αφορά την μετακίνηση των μαθητών και αυτό γιατί δεν υπάρχει κάλυψη οικονομική από τους εμπλεκόμενους φορείς.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Στο σχολείο συνεργαζόμαστε με το Δήμο για την ανακύκλωση χαρτιού πλαστικών κλπ.(Μπλε κάδος )  Καλούμε όλους να συμβάλλουν στο έργο μας. Επίσης συμμετέχουμε στο πρόγραμμα- διαγωνισμό ανακύκλωσης μπαταριών του ΑΦΗΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το εργαστήρι πληροφορικής είναι  σε λειτουργία και εκσυγχρονίζεται διαρκώς με στόχο τον πλήρη εφοδιασμό του με ότι είναι απαραίτητο για την άριστη λειτουργία του. Κοντεύουμε να  φτάσουμε στη δυνατότητα να εξυπηρετείται ένας μαθητής από έναν υπολογιστή .
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Οι 109 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας αντιπροσωπεύουν 95 οικογένειες . Δεν είναι λοιπόν όμορφο, σαν εικόνα τουλάχιστον, να παρουσιάζονται στις συνελεύσεις  30-40 άτομα προκειμένου να γίνονται εκλογές και να λαμβάνονται αποφάσεις.  Κάθε έκφραση συλλογικότητας είναι μια δύσκολη διαδικασία αλλά τουλάχιστον καθίσταται νόμιμη και αντιπροσωπευτική του συνόλου όταν υπάρχει απαρτία. Η αδιαφορία ,η αποχή και η έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάληψη ευθυνών δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα για τους άμεσα  ενδιαφερόμενους δηλαδή για τα ίδια τα παιδιά μας. Στηρίξτε το Σύλλογο και το σχήμα του και διαμορφώστε απόψεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου